Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

0
95

Thiết kế : Xưởng kiến trúc Bercy Chen
Vị trí : Hoa Kỳ
Dự án : Cascading Creek
Diện tích : 750 m2

Ý tưởng thiết kế biệt thự Cascading Creek là xây dựng không gian trộn lẫn thiên nhiên, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào năng lượng điện.

Biet thu Cascading Creek 27 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 28 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 29 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 2 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 4 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 7 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 8 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 12 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 14 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 15 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 18 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 19 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 20 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 21 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 22 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 25 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

Biet thu Cascading Creek 26 Biệt thự Cascading Creek sang trọng trên đồi

LEAVE A REPLY