Máy sấy tay có hiệu quả trong việc diệt virus COVID-19 không?

0
26

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới & Bộ Y tế